Navigacija

Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela

Osnovna delatnost Katedre je nastavno-obrazovna i naučna. U okviru obrazovnog dela nastavnici i saradnici su angažovani na osnovnim studijama pokrivajući dva predmeta. U okviru specijalističkog poslediplomskog rada Katedra se bavi obrazovanjem specijalista iz oblasti Epizootiologije i Bolesti pčela i sviloprelja. Nastavnici Katedre učestvuju u izradi magistarskih teza i doktorskih disertacija na poslediplomskim studijma. Nastavnici Katedre su permanentno uključeni u rad Komisija Uprave za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede.

Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela u svojim laboratorijama vrši dijagnostiku pojedinih zaraznih bolesti životinja i bolesti pčela, razvija nove metodologije, daje stručna mišljenja i ekspertize.


Šef katedre: prof. dr Sonja Radojičić

Osoblje

redovni profesor

vanredni profesor

docent

asistent