Navigacija

prof. dr Jugoslav Vasić

redovni profesor

Bibliografija

Knjige i bibliografije

Dijagnostika i terapija oboljenja konja

D. Trailović, M. Kosec, N. Krstić, B. Prokić, R. Ćutuk, T. Petrujkić, V. Krstić, S. Kobal, V. Savić-Stevanović, J. Vasić, M. Kovač, R. Trailović, L. Spasojević Kosić, M. Jovanović, M. Lazarević Mirjana, N. Andrić, D. Urošević, S. Đoković, Dijagnostika i terapija oboljenja konja, Naučna KMD Beograd, 2009

Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević-Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Godina 2009
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
broj strana 430
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Digestopatije pasa: klinika, dijagnostika i terapija

B. Petrović, M. Jezdimirović, J. Vasić, J. Stevanović, V. Mrvić, Digestopatije pasa: klinika, dijagnostika i terapija, VETERINARSKA KOMORA SRBIJE, 2001

Autori Branislav Petrović, Milanka Jezdimirović, Jugoslav Vasić, Jelka Stevanović i Verica Mrvić
Godina 2001
Izdavač VETERINARSKA KOMORA SRBIJE
ISBN 978-86-82301-35-6
broj strana 120
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 120

Radovi u časopisima van SCI liste

Manifestacije oboljenja zglobova domaćih mesojeda u rendgenskoj slici

M. Lazarević Macanović, M. Mitrović, N. Krstić, J. Vasić, J. Francuski, B. Mitrović, Manifestacije oboljenja zglobova domaćih mesojeda u rendgenskoj slici, Veterinarski glasnik, Vol. 68, No. 5-6, pp. 349 - 362, 2014

Autori Mirjana Lazarević-Macanović, Marko Mitrović, Nikola Krstić, Jugoslav Vasić, Jelena Francuski Andrić i Branislava Mitrović
Godina 2014
DOI 10.2298/VETGL 1406349L
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 68
Broj 5-6
Strana od 349
Strana do 362

Retrobulbar chondrosarcoma in a dog

M. Ralić, J. Vasić, M. Jovanović, B. Cameron, Retrobulbar chondrosarcoma in a dog, Open Veterinary Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 51 - 55, 2014

Autori M. Ralić, Jugoslav Vasić, Milijan Jovanović i B. Cameron
Godina 2014
Časopis Open Veterinary Journal
Volumen 4
Broj 1
Strana od 51
Strana do 55

Upotreba translacionog režnja i ortopedskog pomagala kod mačke sa povredom kičmenog stuba

S. Božinović, N. Pavlović, D. Božinović, J. Vasić, D. Marinković, S. Vakanjac, Upotreba translacionog režnja i ortopedskog pomagala kod mačke sa povredom kičmenog stuba, Veterinarski glasnik, Vol. 55, No. 3-4, pp. 191 - 195, 2001

Autori Stanko Božinović, Nebojša Pavlović, Dragoslav Božinović, Jugoslav Vasić, Darko Marinković i Slobodanka Vakanjac
Godina 2001
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 55
Broj 3-4
Strana od 191
Strana do 195