Navigacija

prof. dr Dragiša Trailović

redovni profesor
062/803 97 26

Bibliografija

Knjige i bibliografije

Radna sveska za bolesti malih životinja

N. Popović, D. Trailović, V. Krstić, N. Andrić, P. Stepanović, M. Jovanović, D. Davitkov, Radna sveska za bolesti malih životinja, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18, 2015

Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Godina 2015
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
broj strana 73
Tip knjige ostalo
Broj strana 73

Patološka fiziologija domaćih životinja

T. Božić, D. Gvozdić, M. Kovačević - Filipović, I. Jovanović, J. Stevanović, D. Kirovski, A. Radovanović, N. Andrić, D. Trailović, Patološka fiziologija domaćih životinja, Naučna KMD, 2012

Autori Tatjana Božić, Dragan Gvozdić, Milica Kovačević-Filipović, Ivan Jovanović, Jelka Stevanović, Danijela Kirovski, Anita Radovanović, Nenad Andrić i Dragiša Trailović
Godina 2012
Izdavač Naučna KMD
ISBN 978-86-6021-051-9
broj strana 707
Tip knjige udžbenik
Broj strana 707

Dijagnostika i terapija oboljenja konja

D. Trailović, M. Kosec, N. Krstić, B. Prokić, R. Ćutuk, T. Petrujkić, V. Krstić, S. Kobal, V. Savić-Stevanović, J. Vasić, M. Kovač, R. Trailović, L. Spasojević Kosić, M. Jovanović, M. Lazarević Mirjana, N. Andrić, D. Urošević, S. Đoković, Dijagnostika i terapija oboljenja konja, Naučna KMD Beograd, 2009

Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević-Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Godina 2009
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
broj strana 430
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Konjarstvo i konjički sport

D. Trailović, R. Trailović, J. Lazić, Konjarstvo i konjički sport, Naučna, 2009

Autori Dragiša Trailović, Ružica Trailović i Jasna Lazić
Godina 2009
Izdavač Naučna
ISBN 978-86-88169-01-1
Tip knjige udžbenik

Radovi u časopisima sa SCI liste

An outbreak of fumonisin toxicosis in horses in Serbia

M. Jovanović, D. Trailović, V. Kukolj, S. Nešić, D. Marinković, J. Nedeljković - Trailović, B. Jakovac Strajn, D. Milicevic, An outbreak of fumonisin toxicosis in horses in Serbia, WORLD MYCOTOXIN JOURNAL, Vol. 4, No. 8, pp. 387 - 391, 2015

Autori Milijan Jovanović, Dragiša Trailović, Vladimir Kukolj, Slađan Nešić, Darko Marinković, Jelena Nedeljković-Trailović, Breda Jakovac Strajn i Dragan Milicevic
Godina 2015
Časopis WORLD MYCOTOXIN JOURNAL
Volumen 4
Broj 8
Strana od 387
Strana do 391

Fumonisin toxicosis in horses

M. Jovanović, S. Nešić, D. Marinković, V. Kukolj, D. Trailović, Fumonisin toxicosis in horses, JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY, Vol. 152, No. 1, pp. 51 - 51, 2015

Autori Milijan Jovanović, Slađan Nešić, Darko Marinković, Vladimir Kukolj i Dragiša Trailović
Godina 2015
Časopis JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY
Volumen 152
Broj 1
Strana od 51
Strana do 51

Comparative analysis of some serum proteins and immunoglobulin concentration in the blood of Yugoslav Trotter mares and newborn foals

S. Laus, R. Trailović, S. Đoković, M. Lazarević, D. Trailović, Comparative analysis of some serum proteins and immunoglobulin concentration in the blood of Yugoslav Trotter mares and newborn foals, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 62, No. 5-6, pp. 569 - 579, Dec, 2012

Autori Sasa Laus, Ružica Trailović, Stefan Đoković, Miodrag Lazarević i Dragiša Trailović
Godina 2012
DOI 10.2298/AVB1206569L
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 569
Strana do 579

The role of different iron preparations in the prevention of anemia in racing horses

M. Jovanović, V. Ilić, D. Trailović, D. Đurđević, The role of different iron preparations in the prevention of anemia in racing horses, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 57, No. 4, pp. 357 - 368, 2007

Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Dragiša Trailović i Dragan Đurđević
Godina 2007
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 57
Broj 4
Strana od 357
Strana do 368

Diagnostic methods for canine parvovirus

S. Savić-jevđević, D. Trailović, B. Vidić, M. Jovanović, Diagnostic methods for canine parvovirus, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 56, No. 5-6, pp. 115 - 127, 2006

Autori Sara Savić-jevđević, Dragiša Trailović, Branka Vidić i Milan Jovanović
Godina 2006
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 56
Broj 5-6
Strana od 115
Strana do 127

Some protein, lipoprotein and lipid alterations in serum of show jumping horses

J. Stevanović, J. Vitić, R. Trailović, D. Trailović, N. Mijatović, Some protein, lipoprotein and lipid alterations in serum of show jumping horses, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 46, No. 1, pp. 81 - 87, 1996

Autori Jelka Stevanović, Jelena Vitić, Ružica Trailović, Dragiša Trailović i Negoslava Mijatović
Godina 1996
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 46
Broj 1
Strana od 81
Strana do 87

Radovi u časopisima van SCI liste

UTICAJ ACETILSALICILNE KISELINE I MELOKSIKAMA NA HEMATOLOŠKE PARAMETRE KOD PACOVA

V. Ćupić, P. Pejčić, D. Trailović, B. Prokić, S. Ivanović, D. Ćupić Miladinović, UTICAJ ACETILSALICILNE KISELINE I MELOKSIKAMA NA HEMATOLOŠKE PARAMETRE KOD PACOVA, Veterinarski glasnik, Vol. 69, No. 5-6, pp. 357 - 374, 2015

Autori Vitomir Ćupić, Predrag Pejčić, Dragiša Trailović, Branislav Prokić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Godina 2015
DOI 10.2298/vetgl.1506357C
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 357
Strana do 374

Fenotipska varijabilnost i povezanost osnovnih pokazatelja telesne razvijenosti podmlatka balkanskog magarca

V. Đermanović, S. Mitrović, R. Trailović, D. Trailović, S. Ivanov, Fenotipska varijabilnost i povezanost osnovnih pokazatelja telesne razvijenosti podmlatka balkanskog magarca, Veterinarski glasnik, Vol. 68, No. 3-4, pp. 207 - 215, 2014

Autori Vladan Đermanović, Sreten Mitrović, Ružica Trailović, Dragiša Trailović i Sergej Ivanov
Godina 2014
DOI 10.2298/VETGL1404207D
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 68
Broj 3-4
Strana od 207
Strana do 215

Epizootiološke karakteristike trihineloze domaćih svinja na području Republike Srpske

D. Despotović, T. Ilić, D. Trailović, S. Dimitrijević, Epizootiološke karakteristike trihineloze domaćih svinja na području Republike Srpske, ARHIV VETERINARSKE MEDICINE, Vol. 6, No. 1, pp. 89 - 101, 2013

Autori Darko Despotović, Tamara Ilić, Dragiša Trailović i Sanda Dimitrijević
Godina 2013
Časopis ARHIV VETERINARSKE MEDICINE
Volumen 6
Broj 1
Strana od 89
Strana do 101

Parazitske infekcije digestivnog trakta pasa na području Braničevskog okruga

B. Đurić, T. Ilić, D. Trailović, Z. Kulišić, S. Dimitrijević, Parazitske infekcije digestivnog trakta pasa na području Braničevskog okruga, Veterinarski glasnik, Vol. 65, No. 3-4, pp. 223 - 234, 2011

Autori Boban Đurić, Tamara Ilić, Dragiša Trailović, Zoran Kulišić i Sanda Dimitrijević
Godina 2011
DOI 10.2298/VETGL1104223D
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 65
Broj 3-4
Strana od 223
Strana do 234

Parazitske infekcije digestivnog trakta pasa na području Braničevskog okruga

B. Đurić, T. Ilić, D. Trailović, Z. Kulišić, S. Dimitrijević, Parazitske infekcije digestivnog trakta pasa na području Braničevskog okruga, Veterinarski glasnik, Vol. 65, No. 3-4, pp. 223 - 234, 2011

Autori Boban Đurić, Tamara Ilić, Dragiša Trailović, Zoran Kulišić i Sanda Dimitrijević
Godina 2011
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 65
Broj 3-4
Strana od 223
Strana do 234

Uticaj dugotrajne primene zeolita na zdravstveno stanje pasa

I. Vučićević, D. Trailović, H. Šamanc, M. Adamović, Uticaj dugotrajne primene zeolita na zdravstveno stanje pasa, Veterinarski glasnik, Vol. 62, No. 3-4, pp. 189 - 197, 2008

Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Horea Šamanc i Milan Adamović
Godina 2008
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 62
Broj 3-4
Strana od 189
Strana do 197

NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO ZNAČAJAN FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI HRANE

V. Ćupić, S. Dobrić, D. Trailović, S. Kobal, NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO ZNAČAJAN FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI HRANE, Veterinarski žurnal Republike Srpske, Vol. 7, No. 2, pp. 101 - 106, 2007

Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Silvestra Kobal
Godina 2007
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Volumen 7
Broj 2
Strana od 101
Strana do 106

NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI: OPASNOST PO ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I LJUDI.

V. Ćupić, D. Trailović, S. Dobrić, S. Kobal, NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI: OPASNOST PO ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I LJUDI., Savremena poljoprivreda, Vol. 63, No. 3-4, pp. 64 - 70, 2006

Autori Vitomir Ćupić, Dragiša Trailović, Silva Dobrić i Silvestra Kobal
Godina 2006
Časopis Savremena poljoprivreda
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 64
Strana do 70

SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA I JATROGENA PATOLOGIJA

D. Trailović, V. Ćupić, SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA I JATROGENA PATOLOGIJA, Veterinarski glasnik, Vol. 69, No. 1-2, pp. 15 - 28, 2005

Autori Dragiša Trailović i Vitomir Ćupić
Godina 2005
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 15
Strana do 28

Farmakoterapija respiratornih oboljenja konja

M. Jezdimirović, D. Trailović, Farmakoterapija respiratornih oboljenja konja, Veterinarski glasnik, Vol. 48, No. 8, pp. 661 - 668, 1994

Autori Milanka Jezdimirović i Dragiša Trailović
Godina 1994
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 48
Broj 8
Strana od 661
Strana do 668