Navigacija

prof. dr Vitomir Ćupić

redovni profesor
Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Predmeti

14D1O03 Metodologija naučnoistraživačkog rada
14D2I04 Metodologija kliničkih ispitivanja
14D2I27 Veterinarska klinička toksikologija
14D2I29 Efikasnost i bezbednost lekova u kliničkoj veterinarskoj praksi
14D2O03 Zaštita životne sredine
14I3O06 Farmakologija i toksikologija
14I4I01 Farmakognozija
14S1O01 Metodologija istraživačkog rada

Bibliografija

Knjige i bibliografije

SPECIJES ZAVISNE RAZLIKE U FARMAKOKINETICI I FARMAKODINAMICI

V. Ćupić, S. Ivanović, M. Đorđević, I. Paunković, D. Ćupić Miladinović, SPECIJES ZAVISNE RAZLIKE U FARMAKOKINETICI I FARMAKODINAMICI, Autori, 2022

Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Milena Đorđević, Ivana Paunković i Dejana Ćupić Miladinović
Godina 2022
Izdavač Autori
ISBN 978-86-910653-6-2
broj strana 146
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 146

PESTICIDI TOKSIČNI ZA RIBE

V. Ćupić, PESTICIDI TOKSIČNI ZA RIBE, Autor, 2022

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2022
Izdavač Autor
ISBN 978-86-910653-5-5
broj strana 275
Tip knjige ostalo
Broj strana 275

Farmakologija za studente veterinarske medicine

V. Ćupić, M. Muminović, S. Kobal, R. Velev, Farmakologija za studente veterinarske medicine, Autori, 2019

Autori Vitomir Ćupić, Mehmed Muminović, Silvestra Kobal i Romel Velev
Godina 2019
Izdavač Autori
ISBN 978-86-910653-4-8
broj strana 930
Tip knjige udžbenik
Broj strana 930

BOJNI OTROVI

V. Ćupić, S. Ivanović, BOJNI OTROVI, Izdanje autora, 2017

Autori Vitomir Ćupić i Saša Ivanović
Godina 2017
Izdavač Izdanje autora
ISBN 978-86-910653-3-1
broj strana 60
Tip knjige ostalo
Broj strana 60

NAJČEŠĆA TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI

V. Ćupić, NAJČEŠĆA TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI, Izdanje autora, 2015

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2015
Izdavač Izdanje autora
ISBN 978-86-910653-2-4
broj strana 367
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 367

FARMAKOLOGIJA za II razred srednje veterinarske škole

V. Ćupić, FARMAKOLOGIJA za II razred srednje veterinarske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2014
Izdavač Zavod za udžbenike, Beograd
ISBN 978-86-17-18895-3
broj strana 245
Tip knjige udžbenik
Broj strana 245

FARMAKOLOGIJA za studente veterinarske medicine

V. Ćupić, M. Muminović, S. Kobal, R. Velev, FARMAKOLOGIJA za studente veterinarske medicine, Izdanje autora, 2014

Autori Vitomir Ćupić, Mehmed Muminović, Silvestra Kobal i Romel Velev
Godina 2014
Izdavač Izdanje autora
ISBN 978-86-910653-1-7
broj strana 968
Tip knjige udžbenik
Broj strana 968

REMEDIA VETERINARIA SERBICA

V. Ćupić, REMEDIA VETERINARIA SERBICA, Srpsko farmakološko društvo, 2012

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2012
Izdavač Srpsko farmakološko društvo
ISBN 978-86-6233-013-0
broj strana 1158
Tip knjige ostalo
Broj strana 1158

ANTIDOTI u veterinarskoj medicini

V. Ćupić, ANTIDOTI u veterinarskoj medicini, Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini, 2010

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2010
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini
ISBN 978-86-6021-026-7
broj strana 90
Tip knjige ostalo
Broj strana 90

REAKCIJE IZMEĐU LEKOVA-Interakcije lekova

V. Ćupić, D. Ćupić, REAKCIJE IZMEĐU LEKOVA-Interakcije lekova, Fakultet veterinarske medicine, Centra za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini, 2010

Autori Vitomir Ćupić i Dejana Ćupić
Godina 2010
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centra za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini
ISBN 978-86-81043-45-5
broj strana 440
Tip knjige ostalo
Broj strana 440

ANTIMIKROBNI LEKOVI

V. Ćupić, ANTIMIKROBNI LEKOVI, Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini, 2009

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2009
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini
ISBN 978-86-81043-39-4
broj strana 101
Tip knjige ostalo
Broj strana 101

TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI, Dijagnostika i terapija

V. Ćupić, TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI, Dijagnostika i terapija, Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini, 2009

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2009
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini
ISBN 978-86-81043-41-7
broj strana 22
Tip knjige ostalo
Broj strana 22

FARMAKOLOGIJA za studente veterinarske medicine

V. Ćupić, M. Muminović, S. Kobal, R. Velev, FARMAKOLOGIJA za studente veterinarske medicine, Izdanje autora, 2007

Autori Vitomir Ćupić, Mehmed Muminović, Silvestra Kobal i Romel Velev
Godina 2007
Izdavač Izdanje autora
ISBN 978-86-910653-0-0
broj strana 816
Tip knjige udžbenik
Broj strana 816

ATCvet Indeks

V. Ćupić, ATCvet Indeks, Stručna knjiga, 2003

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2003
Izdavač Stručna knjiga
ISBN 86-419-0187-6
broj strana 563
Tip knjige ostalo
Broj strana 563

FARMAKOLOGIJA za drugi razred veterinarske škole

V. Ćupić, FARMAKOLOGIJA za drugi razred veterinarske škole, Zavod za udžbenike, 2002

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2002
Izdavač Zavod za udžbenike
ISBN 86-17-09615-2
broj strana 246
Tip knjige udžbenik
Broj strana 246

EGZOTIČNI LJUBIMCI

V. Ćupić, D. Kataranovski, N. Popović, T. Palić, EGZOTIČNI LJUBIMCI, Naučna KMD, 2002

Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Godina 2002
Izdavač Naučna KMD
ISBN 978-86-6021-056-4
broj strana 365
Tip knjige monografija
Broj strana 365

ATCvet Indeks

V. Ćupić, G. Mihajlović, ATCvet Indeks, Stručna knjiga, Beograd, 2002

Autori Vitomir Ćupić i Gordana Mihajlović
Godina 2002
Izdavač Stručna knjiga, Beograd
ISBN 86-419-0187-6
broj strana 563
Tip knjige ostalo
Broj strana 563

PRIMENA INFUZIJE FIZIOLOŠKOG RASTVORA U TERAPIJI HRONIČNOG OBSTRUKTIVNOG OBOLJENJA PLUĆA KONJA u D. Trailović: RESPIRATORNE BOLESTI KONJA

V. Ćupić, PRIMENA INFUZIJE FIZIOLOŠKOG RASTVORA U TERAPIJI HRONIČNOG OBSTRUKTIVNOG OBOLJENJA PLUĆA KONJA u D. Trailović: RESPIRATORNE BOLESTI KONJA, fakultet veterinarske medicine, 2000

Autori Vitomir Ćupić
Godina 2000
Izdavač fakultet veterinarske medicine
ISBN ---
Tip knjige ostalo

NAJČEŠĆA TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI

V. Ćupić, NAJČEŠĆA TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI, Stručna knjiga, Beograd, 1999

Autori Vitomir Ćupić
Godina 1999
Izdavač Stručna knjiga, Beograd
ISBN ---
broj strana 165
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 165

OSNOVI BIOLOGIJE, KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE NEDOMESTIFIKOVANIH KUĆNIH LJUBIMACA

V. Ćupić, D. Kataranovski, N. Popović, T. Palić, OSNOVI BIOLOGIJE, KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE NEDOMESTIFIKOVANIH KUĆNIH LJUBIMACA, GIK Ljubostinja, Trstenik, 1999

Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Godina 1999
Izdavač GIK Ljubostinja, Trstenik
ISBN 86-7406-006-4
broj strana 256
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 256

ZAOSTACI LEKOVA U JESTIVIM TKIVIMA

V. Ćupić, ZAOSTACI LEKOVA U JESTIVIM TKIVIMA, Izdanje autora, 1997

Autori Vitomir Ćupić
Godina 1997
Izdavač Izdanje autora
ISBN ID 56437516
broj strana 220
Tip knjige ostalo
Broj strana 220

OSTACI LEKOVA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA

V. Ćupić, V. Teodorović, I. Simić, OSTACI LEKOVA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA, Ilija Simić, 1997

Autori Vitomir Ćupić, Vlado Teodorović i Ilija Simić
Godina 1997
Izdavač Ilija Simić
ISBN 86-81043-02-1
broj strana 101
Tip knjige ostalo
Broj strana 101

Radovi u časopisima sa SCI liste

MTT BASED L-AMINOACID OXIDASE ACTIVITY TEST FOR DETERMINATION OF ANTIVENOM POTENCY AGAINST Vipera ammodytes ENVENOMATION

V. Milovanović, R. Minić, J. Vakić, S. Ivanović, V. Ćupić, S. Borozan, A. Nesic, I. Zivkovic, MTT BASED L-AMINOACID OXIDASE ACTIVITY TEST FOR DETERMINATION OF ANTIVENOM POTENCY AGAINST Vipera ammodytes ENVENOMATION, TOXICON, Vol. 192, pp. 57 - 65, Jan, 2021

Autori Vladimir Milovanović, Rajna Minić, Jelena Vakić, Saša Ivanović, Vitomir Ćupić, Sunčica Borozan, Andrijana Nesic i Irena Zivkovic
Godina 2021
Časopis TOXICON
Volumen 192
Strana od 57
Strana do 65

RECOVERY OF BRAIN CHOLINESTERASES AND EFFECT ON PARAMETERS OF OXIDATIVE STRES AND APOPTOSIS IN QUAILS (Coturnix japonica) AFTER CHLORPYRIFOS AND VITAMIN B1 ADMINISTRATION

D. Ćupić Miladinović, A. Prevendar Crnić, S. Peković, S. Dacić, S. Ivanović, J. Santibanez, V. Ćupić, N. Borozan, E. Antonijević Miljković, S. Borozan, RECOVERY OF BRAIN CHOLINESTERASES AND EFFECT ON PARAMETERS OF OXIDATIVE STRES AND APOPTOSIS IN QUAILS (Coturnix japonica) AFTER CHLORPYRIFOS AND VITAMIN B1 ADMINISTRATION, CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, Vol. 333, No. 5, pp. 109312 - -, Jan, 2021

Autori Dejana Ćupić Miladinović, Andreja Prevendar Crnić, Sanja Peković, Sanja Dacić, Saša Ivanović, Juan Francisco Santibanez, Vitomir Ćupić, Nevena Borozan, Evica Antonijević Miljković i Sunčica Borozan
Godina 2021
DOI 10.1016/j.cbi.2020.109312
Časopis CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS
Volumen 333
Broj 5
Strana od 109312
Strana do -

FUNCTIONAL AND HISTOLOGICAL CHANGES OF THE PANCREAS AND LIVER IN THE RATS AFTER ACUTE AND SUBACUTE ADMINISTRATION OF DIAZINON. FUNKCIONALNE I HISTOLOŠKE PROMENE PANKREASA I JETRE KOD PACOVA POSLE AKUTNE I SUBAKUTNE PRIMENE DIAZINONA.

S. Ivanović, N. Borozan, R. Janković, D. Ćupić Miladinović, M. Savić, V. Ćupić, S. Borozan, FUNCTIONAL AND HISTOLOGICAL CHANGES OF THE PANCREAS AND LIVER IN THE RATS AFTER ACUTE AND SUBACUTE ADMINISTRATION OF DIAZINON. FUNKCIONALNE I HISTOLOŠKE PROMENE PANKREASA I JETRE KOD PACOVA POSLE AKUTNE I SUBAKUTNE PRIMENE DIAZINONA., VOJNOSANITETSKI PREGLED, pp. 1 - 19, Jan, 2020

Autori Saša Ivanović, Nevena Borozan, Radmila Janković, Dejana Ćupić Miladinović, Mila Savić, Vitomir Ćupić i Sunčica Borozan
Godina 2020
DOI : https://doi.org/10.2298/VSP191223012I
Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
Strana od 1
Strana do 19

THE NOVEL ORTHO-CHLORO DERIVATE PROPAFENONE INDUCED RELAXATION IN ISOLATED RAT AORTA

B. Ivković, S. Vladimirov, Lj. Gojković-Bukarica, R. Novaković, V. Ćupić, A. Lešić, M. Bumbaširević, R. Šćepanović, THE NOVEL ORTHO-CHLORO DERIVATE PROPAFENONE INDUCED RELAXATION IN ISOLATED RAT AORTA, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 63, No. 4, pp. 363 - 371, 2013

Autori Branka Ivković, Sote Vladimirov, Ljiljana Gojković-Bukarica, Radmila Novaković, Vitomir Ćupić, Aleksandar Lešić, Marko Bumbaširević i Radisav Šćepanović
Godina 2013
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 63
Broj 4
Strana od 363
Strana do 371

THE NOVEL PHENYLPROPIOPHENONE DERIVATES INDUCED RELAXATION OF ISOLATED RAT AORTA.

B. Ivković, S. Vladimirov, R. Novaković, V. Ćupić, H. Hajnle, Lj. Gojković-Bukarica, THE NOVEL PHENYLPROPIOPHENONE DERIVATES INDUCED RELAXATION OF ISOLATED RAT AORTA., ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH, Vol. 62, No. 7, pp. 345 - 350, 2012

Autori Branka Ivković, Sote Vladimirov, Radmila Novaković, Vitomir Ćupić, Helmut Hajnle i Ljiljana Gojković-Bukarica
Godina 2012
Časopis ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH
Volumen 62
Broj 7
Strana od 345
Strana do 350

PROTECTIVE EFFECT OF HI-6 AND TRIMEDOXIME COMBINATION IN MICE ACUTELY POISONED WITH TABUN, DICHLORVOS OR HEPTENOPHOS.

B. Antonijević, S. Vučinić, V. Ćupić, PROTECTIVE EFFECT OF HI-6 AND TRIMEDOXIME COMBINATION IN MICE ACUTELY POISONED WITH TABUN, DICHLORVOS OR HEPTENOPHOS., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 62, No. 2-3, pp. 123 - 135, 2012

Autori Biljana Antonijević, Slavica Vučinić i Vitomir Ćupić
Godina 2012
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 62
Broj 2-3
Strana od 123
Strana do 135

POTASSIUM CHANNELS OPENER PINACIDIL HAVE MULTIPLE EFFECTS ON KCl-ELICITED CONTRACTIONS OF ISOLATED NON+PREGNANT RAT UTERUS

R. Novaković, S. Milovanović, V. Ćupić, Lj. Gojković-Bukarica, POTASSIUM CHANNELS OPENER PINACIDIL HAVE MULTIPLE EFFECTS ON KCl-ELICITED CONTRACTIONS OF ISOLATED NON+PREGNANT RAT UTERUS, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 61, No. 2-3, pp. 133 - 144, 2011

Autori Radmila Novaković, Slobodan Milovanović, Vitomir Ćupić i Ljiljana Gojković-Bukarica
Godina 2011
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 61
Broj 2-3
Strana od 133
Strana do 144

CHARACTERISTICS OF THE ANTI-VASOCONSTRICTOR EFFECT OF PINACIDIL ON ISOLATED RADIAL ARTERY.

Lj. Gojković-Bukarica, N. Stojnić, M. Perić, J. Cvejić, M. Bumbaširević, A. Lešić, V. Ćupić, I. Milošević, V. Kanjuh, CHARACTERISTICS OF THE ANTI-VASOCONSTRICTOR EFFECT OF PINACIDIL ON ISOLATED RADIAL ARTERY., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 60, No. 2-3, pp. 145 - 154, 2010

Autori Ljiljana Gojković-Bukarica, Nataša Stojnić, Milan Perić, Jelena Cvejić, Marko Bumbaširević, Aleksandar Lešić, Vitomir Ćupić, Ivana Milošević i Vladimir Kanjuh
Godina 2010
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 60
Broj 2-3
Strana od 145
Strana do 154

THE EFFECTS OF A NEW NITRO-ASPIRINE ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES.

S. Vasilev, D. Vučević, I. Majstorović, S. Gašić, S. Vasilijević, V. Ćupić, M. Čolić, THE EFFECTS OF A NEW NITRO-ASPIRINE ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 58, No. 5-6, pp. 449 - 457, 2008

Autori Saša Vasilev, Dragana Vučević, Ivana Majstorović, Sonja Gašić, Saša Vasilijević, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Godina 2008
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 58
Broj 5-6
Strana od 449
Strana do 457

THE EFFECTS OF A NITRO-ASPIRINE ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES.

S. Vasilev, D. Vučević, S. Gašić, I. Majstorović, s. Vasilijević, V. Ćupić, M. Čolić, THE EFFECTS OF A NITRO-ASPIRINE ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 57, No. 5-6, pp. 403 - 412, 2007

Autori Saša Vasilev, Dragana Vučević, Sonja Gašić, Ivana Majstorović, Saša Vasilijević, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Godina 2007
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 57
Broj 5-6
Strana od 403
Strana do 412

RESIDUES OF ENROFLOXACIN AND ITS MAIN METABOLITE CIPROFLOXACIN IN BROILER CHIKENS.

J. Petrović, M. Baltić, V. Ćupić, S. Stefanović, D. Stojanović, RESIDUES OF ENROFLOXACIN AND ITS MAIN METABOLITE CIPROFLOXACIN IN BROILER CHIKENS., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 56, No. 5-6, pp. 497 - 506, 2006

Autori Jelena Petrović, Milan Baltić, Vitomir Ćupić, Srđan Stefanović i Dragica Stojanović
Godina 2006
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 56
Broj 5-6
Strana od 497
Strana do 506

THE EFFECTS OF ASPIRIN ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES.

S. Vasilev, I. Majstorović, S. Gašić, D. Vučević, S. Vasilijević, V. Ćupić, M. Čolić, THE EFFECTS OF ASPIRIN ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 56, No. 5-6, pp. 413 - 422, 2006

Autori Saša Vasilev, Ivana Majstorović, Sonja Gašić, Dragana Vučević, Saša Vasilijević, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Godina 2006
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 56
Broj 5-6
Strana od 413
Strana do 422

“XYLAZINE AN 2-ADRENERGIC AGONIST, INDUCES APOPTOSIS OF RAT THYMOCYTES AND A THYMOCYTE HYBRIDOMA LINE “IN VITRO.

V. Ćupić, M. Čolić, D. Jandrić, B. Milojsković, V. Varagić, “XYLAZINE AN 2-ADRENERGIC AGONIST, INDUCES APOPTOSIS OF RAT THYMOCYTES AND A THYMOCYTE HYBRIDOMA LINE “IN VITRO., METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY, Vol. 25, No. 1, pp. 5 - 10, 2003

Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Dušan Jandrić, Branislav Milojsković i Vladislav V.M. Varagić
Godina 2003
Časopis METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY
Volumen 25
Broj 1
Strana od 5
Strana do 10

IMMUNOMODULATORY EFFECT OF XYLAZINE, AN 2-ADRENERGIC AGONIST, ON RAT SPLEEN CELLS IN CULTURE

V. Ćupić, M. Čolić, Lj. Pavičić, D. Vučević, V. Varagić, IMMUNOMODULATORY EFFECT OF XYLAZINE, AN 2-ADRENERGIC AGONIST, ON RAT SPLEEN CELLS IN CULTURE, JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, Vol. 113, No. 1, pp. 19 - 29, 2001

Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Ljiljana Pavičić, Dragana Vučević i Vladislav V.M. Varagić
Godina 2001
Časopis JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY
Volumen 113
Broj 1
Strana od 19
Strana do 29

COMBINED EFFECTS OF PLANT EXTRACTS AND XENOBIOTICS ON LIPOSOMAL LIPID PEROXIDATION. PART IV. DANDELION EXTRACT-CIPROFLOXACIN/PYRALEN.

M. Popović, B. Kaurinović, N. Mimica-Dukić, M. Vojnović-Miloradov, V. Ćupić, COMBINED EFFECTS OF PLANT EXTRACTS AND XENOBIOTICS ON LIPOSOMAL LIPID PEROXIDATION. PART IV. DANDELION EXTRACT-CIPROFLOXACIN/PYRALEN., OXIDATION COMMUNICATIONS, Vol. 24, No. 3, pp. 344 - 351, 2001

Autori Mira Popović, Biljana Kaurinović, Neda Mimica-Dukić, Mira Vojnović-Miloradov i Vitomir Ćupić
Godina 2001
Časopis OXIDATION COMMUNICATIONS
Volumen 24
Broj 3
Strana od 344
Strana do 351

EXAMINATION OF CARBADOX GENOTOXICITY IN VITRO AND IN VIVO.

B. Marković, Z. Stanimirović, M. Vučinić, V. Ćupić, EXAMINATION OF CARBADOX GENOTOXICITY IN VITRO AND IN VIVO., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 50, No. 5-6, pp. 387 - 396, 2000

Autori Biljana Marković, Zoran Stanimirović, Marijana Vučinić i Vitomir Ćupić
Godina 2000
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 50
Broj 5-6
Strana od 387
Strana do 396

Examination of Carbadox genotoxicity in vitro and in vivo

B. Marković, Z. Stanimirović, M. Vučinić, V. Ćupić, Examination of Carbadox genotoxicity in vitro and in vivo, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 50, No. 5-6, pp. 387 - 396, 2000

Autori Biljana Marković, Zoran Stanimirović, Marijana Vučinić i Vitomir Ćupić
Godina 2000
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 50
Broj 5-6
Strana od 387
Strana do 396

XYLAZINE AN 2-ADRENERGIC AGONIST, MODULATES PROLIFERATION OF RAT THYMOCYTES IN VIVO AND IN VITRO.

M. Čolić, V. Ćupić, Lj. Pavičić, D. Vučević, V. Varagić, XYLAZINE AN 2-ADRENERGIC AGONIST, MODULATES PROLIFERATION OF RAT THYMOCYTES IN VIVO AND IN VITRO., METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY, Vol. 22, No. 7, pp. 557 - 562, 2000

Autori Miodrag Čolić, Vitomir Ćupić, Ljilja Pavičić, Dragana Vučević i Vladislav V.M. Varagić
Godina 2000
Časopis METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY
Volumen 22
Broj 7
Strana od 557
Strana do 562

COMBINED EFFECTS OF PLANT EXTRACTS AND XENOBIOTICS ON LIPOSOMAL LIPID PEROXIDATION. PART I. MARIGOLD EXTRACT-CIPROFLOXACIN/PYRALENE

M. Popović, B. Kaurinović, N. Mimica-Dukić, M. Vojnović-Miloradov, V. Ćupić, COMBINED EFFECTS OF PLANT EXTRACTS AND XENOBIOTICS ON LIPOSOMAL LIPID PEROXIDATION. PART I. MARIGOLD EXTRACT-CIPROFLOXACIN/PYRALENE, OXIDATION COMMUNICATIONS, Vol. 22, No. 4, pp. 487 - 494, 1999

Autori Mira Popović, Biljana Kaurinović, Neda Mimica-Dukić, Mira Vojnović-Miloradov i Vitomir Ćupić
Godina 1999
Časopis OXIDATION COMMUNICATIONS
Volumen 22
Broj 4
Strana od 487
Strana do 494

THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON EXPERIMENTAL ALERGIC ENCEPHALOMYELITIS IN THE RAT.

V. Ćupić, V. Varagić, J. Radulović, THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON EXPERIMENTAL ALERGIC ENCEPHALOMYELITIS IN THE RAT., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 45, No. 1, pp. 19 - 24, 1995

Autori Vitomir Ćupić, Vladislav V.M. Varagić i Jelena Radulović
Godina 1995
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 45
Broj 1
Strana od 19
Strana do 24

THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON PLAQUE FORMING-CELL RESPONSE HAEMAGGLUTININ PRODUCTION IN THE RAT

V. Ćupić, V. Varagić, J. Radulović, THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON PLAQUE FORMING-CELL RESPONSE HAEMAGGLUTININ PRODUCTION IN THE RAT, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 44, No. 1, pp. 9 - 14, 1994

Autori Vitomir Ćupić, Vladislav V.M. Varagić i Jelena Radulović
Godina 1994
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 44
Broj 1
Strana od 9
Strana do 14

”IMMUNOMODULATION INDUCED BY INTRAPERITONEAL AND INTRACEREBROVENTRICULAR INJECTIONS OF ENKEPHALINASE INHIBITOR DESTYROSINE METHIONINE-ENKEPHALIN, AND ABROGATION OF THE EFFECT BY OPIOID ANTAGONISTS NALOXONE AND NALTREXONE.

V. Ćupić, G. Pešić, J. Radulović, B. Janković, ”IMMUNOMODULATION INDUCED BY INTRAPERITONEAL AND INTRACEREBROVENTRICULAR INJECTIONS OF ENKEPHALINASE INHIBITOR DESTYROSINE METHIONINE-ENKEPHALIN, AND ABROGATION OF THE EFFECT BY OPIOID ANTAGONISTS NALOXONE AND NALTREXONE., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 44, No. 2-3, pp. 71 - 80, 1994

Autori Vitomir Ćupić, Gordana Pešić, Jelena Radulović i Branisla Janković
Godina 1994
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 44
Broj 2-3
Strana od 71
Strana do 80

THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON ARTHUS PHENOMENON AND DELAYED SKIN HYPERSENSITIVITY REACTIONS TO BOVINE SERUM ALBUMIN.

V. Ćupić, V. Varagić, J. Radulović, THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON ARTHUS PHENOMENON AND DELAYED SKIN HYPERSENSITIVITY REACTIONS TO BOVINE SERUM ALBUMIN., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 43, No. 5-6, pp. 303 - 308, 1993

Autori Vitomir Ćupić, Vladislav V.M. Varagić i Jelena Radulović
Godina 1993
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 43
Broj 5-6
Strana od 303
Strana do 308

Radovi u časopisima van SCI liste

ZNAČENJE KLINIČKE PRIMJENE TIMOLA

I. Mujezinović, A. Zuko, B. Dukić, V. Ćupić, ZNAČENJE KLINIČKE PRIMJENE TIMOLA, Veterinarska stanica (Online), Vol. 49, No. 2, pp. 123 - 129, 2018

Autori Indira Mujezinović, Almedina Zuko, Behija Dukić i Vitomir Ćupić
Godina 2018
Časopis Veterinarska stanica (Online)
Volumen 49
Broj 2
Strana od 123
Strana do 129

TANINI PITOMOG KESTENA (Castanea sativa)

I. Mujezinović, A. Smajlović, A. Zuko, B. Dukić, V. Ćupić, TANINI PITOMOG KESTENA (Castanea sativa), Veterinarska stanica (Online), Vol. 49, No. 5, pp. 371 - 377, 2018

Autori Indira Mujezinović, Ahmed Smajlović, Almedina Zuko, Behija Dukić i Vitomir Ćupić
Godina 2018
DOI -
Časopis Veterinarska stanica (Online)
Volumen 49
Broj 5
Strana od 371
Strana do 377

NOVI LEK U VETERINARSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI-OKLACITINIB MALEAT

V. Ćupić, S. Ivanović, G. Žugić, D. Ćupić Miladinović, M. Blagojević, NOVI LEK U VETERINARSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI-OKLACITINIB MALEAT, Veterinarski žurnal Republike Srpske, Vol. XVII, No. 1, pp. 119 - 129, 2017

Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Dejana Ćupić Miladinović i Miloš Blagojević
Godina 2017
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Volumen XVII
Broj 1
Strana od 119
Strana do 129

BEZBEDNOST PRIMENE ANTIMIKROBNIH LEKOVA

V. Ćupić, M. Jezdimirović, S. Dobrić, S. Ivanović, D. Ćupić Miladinović, BEZBEDNOST PRIMENE ANTIMIKROBNIH LEKOVA, Veterinarski glasnik, Vol. 70, No. 1-2, pp. 59 - 73, 2016

Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Silva Dobrić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Godina 2016
DOI 10.2298/VETGL. 1602059C
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 70
Broj 1-2
Strana od 59
Strana do 73

DOWNREGULATION OF NICOTINIC AND MUSCARINIC RECEPTOR FUNCTION IN RATS AFTER SUBHRONIC EXPOSURE TO DIAZINON

S. Ivanović, B. Dimitrijević, V. Ćupić, M. Jezdimirović, S. Borozan, M. Savić, Đ. Savić, DOWNREGULATION OF NICOTINIC AND MUSCARINIC RECEPTOR FUNCTION IN RATS AFTER SUBHRONIC EXPOSURE TO DIAZINON, Toxicology Reports, Vol. 3, No. -, pp. 523 - 530, 2016

Autori Saša Ivanović, Blagoje Dimitrijević, Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Sunčica Borozan, Mila Savić i Đorđe Savić
Godina 2016
Časopis Toxicology Reports
Volumen 3
Broj -
Strana od 523
Strana do 530

WHITE POLYPHENOL RESVERATROL INHIBITS CONTRACTIONS OF ISOLATED RAT UTERUS BY ACTIVATION OF SMOOTH MUSCLE INWARDLY RECTIFYING POTASSIUM CHANNELS

R. Novaković, N. Radunović, J. Rajković, V. Đokić, A. Petrović, B. Ivković, V. Ćupić, V. Kanjuh, H. Henlev, Lj. Gojković-Bukarica, WHITE POLYPHENOL RESVERATROL INHIBITS CONTRACTIONS OF ISOLATED RAT UTERUS BY ACTIVATION OF SMOOTH MUSCLE INWARDLY RECTIFYING POTASSIUM CHANNELS, Veterinarski glasnik, Vol. 70, No. 3-4, pp. 121 - 129, 2016

Autori Radmila Novaković, Nebojša Radunović, Jovana Rajković, Vladimir Đokić, Aleksandar Petrović, Branka Ivković, Vitomir Ćupić, Vladimir Kanjuh, Helmut Henlev i Ljiljana Gojković-Bukarica
Godina 2016
DOI 10.2298/VETGL. 1604121N
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 70
Broj 3-4
Strana od 121
Strana do 129

UTICAJ INDUKCIJE PRAŠENJA NA ŽIVOROĐENOST, TELESNU MASU, POJAVU DISTOCIJE, MORTALITET I PREŽIVLJAVANJE NEONATALNE PRASADI U LEGLU U PRVIH DESET DANA.

S. Jović, V. Ćupić, G. Ristić, S. Vakanjac, B. Dimitrijević, D. Miladinović, L. Živković, UTICAJ INDUKCIJE PRAŠENJA NA ŽIVOROĐENOST, TELESNU MASU, POJAVU DISTOCIJE, MORTALITET I PREŽIVLJAVANJE NEONATALNE PRASADI U LEGLU U PRVIH DESET DANA., Veterinarski glasnik, Vol. 70, No. 1-2, pp. 13 - 29, 2016

Autori Slavoljub Jović, Vitomir Ćupić, Gordana Ristić, Slobodanka Vakanjac, Blagoje Dimitrijević, Dejana Miladinović i Lada Živković
Godina 2016
DOI 10.2298/VETGL. 1602013J
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 70
Broj 1-2
Strana od 13
Strana do 29

EFEKAT KOMBINOVANE PRIMENE PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA NA DUŽINU TRAJANJA PARTUSA, BROJ PRASADI I VREME IZMEĐU EKSPULZIJE DVA PRASETA KOD KRMAČA.

V. Ćupić, S. Jović, B. Dimitrijević, G. Ristić, D. Ćupić Miladinović, EFEKAT KOMBINOVANE PRIMENE PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA NA DUŽINU TRAJANJA PARTUSA, BROJ PRASADI I VREME IZMEĐU EKSPULZIJE DVA PRASETA KOD KRMAČA., Veterinarski glasnik, Vol. 69, No. 3-4, pp. 177 - 193, 2015

Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević, Gordana Ristić i Dejana Ćupić Miladinović
Godina 2015
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 69
Broj 3-4
Strana od 177
Strana do 193

FAKTORI KOJI UTIČU NA TERAPIJSKU EFIKASNOST I BEZBEDNOST LEKOVA

M. Jezdimirović, V. Ćupić, S. Ivanović, B. Dimitrijević, N. Jezdimirović, FAKTORI KOJI UTIČU NA TERAPIJSKU EFIKASNOST I BEZBEDNOST LEKOVA, Veterinarski glasnik, Vol. 69, No. 5-6, pp. 401 - 415, 2015

Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Blagoje Dimitrijević i Nemanja Jezdimirović
Godina 2015
DOI 10.2298/VETGL.1506401J
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 401
Strana do 415

UTICAJ ACETILSALICILNE KISELINE I MELOKSIKAMA NA HEMATOLOŠKE PARAMETRE KOD PACOVA

V. Ćupić, P. Pejčić, D. Trailović, B. Prokić, S. Ivanović, D. Ćupić Miladinović, UTICAJ ACETILSALICILNE KISELINE I MELOKSIKAMA NA HEMATOLOŠKE PARAMETRE KOD PACOVA, Veterinarski glasnik, Vol. 69, No. 5-6, pp. 357 - 374, 2015

Autori Vitomir Ćupić, Predrag Pejčić, Dragiša Trailović, Branislav Prokić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Godina 2015
DOI 10.2298/vetgl.1506357C
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 357
Strana do 374

HOMEOPATIJA U HUMANOJ I VETERINARSKOJ MEDICINI

V. Ćupić, S. Cupara, O. Milovanović, A. Radovanović, M. Kipić, HOMEOPATIJA U HUMANOJ I VETERINARSKOJ MEDICINI, Veterinarski glasnik, Vol. 69, No. 3-4, pp. 283 - 292, 2015

Autori Vitomir Ćupić, Snežana Cupara, Olivera Milovanović, Ana Radovanović i Mihailo Kipić
Godina 2015
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 69
Broj 3-4
Strana od 283
Strana do 292

ISPITIVANJA ANTIARITMIJSKE AKTIVNOSTI NOVOSINTETISANIH DERIVATA PROPAFENONA U AKONITINSKOM MODELU SRČANE ARITMIJE KOD PACOVA.

B. Ivković, Lj. Gojković-Bukarica, R. Novaković, V. Ćupić, S. Vladimirov, V. Živanović, R. Šćepanović, ISPITIVANJA ANTIARITMIJSKE AKTIVNOSTI NOVOSINTETISANIH DERIVATA PROPAFENONA U AKONITINSKOM MODELU SRČANE ARITMIJE KOD PACOVA., Veterinarski glasnik, Vol. 68, No. 5-6, pp. 281 - 290, 2014

Autori Branka Ivković, Ljiljana Gojković-Bukarica, Radmila Novaković, Vitomir Ćupić, Sote Vladimirov, Vladimir Živanović i Radisav Šćepanović
Godina 2014
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 68
Broj 5-6
Strana od 281
Strana do 290

KLINIČKE MANIFESTACIJE I MEHANIZMI TOKSIČNOG DELOVANJA HEMIJSKIH SUPSTANCIJA

V. Ćupić, B. Antonijević, V. Matović, Z. Bulat, S. Vasilev, KLINIČKE MANIFESTACIJE I MEHANIZMI TOKSIČNOG DELOVANJA HEMIJSKIH SUPSTANCIJA, Veterinarski žurnal Republike Srpske, Vol. 13, No. 2, pp. 117 - 130, 2013

Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Vesna Matović, Zorica Bulat i Saša Vasilev
Godina 2013
DOI 10.7251/VJRS1302117C
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Volumen 13
Broj 2
Strana od 117
Strana do 130

ISPITIVANJE UTICAJA MAGNEZIJUMA, CINKA I BAKRA NA IZLUČIVANJE KADMIJUMA

Z. Bulat, D. Đukić-Ćosić, A. Buha, V. Ćupić, Z. Pavlović, V. Matović, ISPITIVANJE UTICAJA MAGNEZIJUMA, CINKA I BAKRA NA IZLUČIVANJE KADMIJUMA, Veterinarski glasnik, Vol. 66, No. 5-6, pp. 395 - 407, 2012

Autori Zorica Bulat, Danijela Đukić-Ćosić, Aleksandra Buha, Vitomir Ćupić, Zoran Pavlović i Vesna Matović
Godina 2012
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 66
Broj 5-6
Strana od 395
Strana do 407

ISTRAŽIVANJE DEGRADACIJE AFLATOKSINA M1 U MLIJEKU.

A. Smajlović, M. Muminović, I. Mujezinović, V. Ćupić, ISTRAŽIVANJE DEGRADACIJE AFLATOKSINA M1 U MLIJEKU., Veterinarski glasnik, Vol. 66, No. 5-6, pp. 377 - 387, 2012

Autori Ahmed Smajlović, Mehmed Muminović, Indira Mujezinović i Vitomir Ćupić
Godina 2012
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 66
Broj 5-6
Strana od 377
Strana do 387

IDENTIFICATION OF SEROTONINERGIC 5HT1A-TYPE RECEPTORS IN BROILER SMALL INTESTINE BY APPLICATION OF SEROTONIN AND ITS AGONISTS AND ANTAGONISTS

I. Mujezinović, V. Ćupić, A. Smajlović, M. Muminović, IDENTIFICATION OF SEROTONINERGIC 5HT1A-TYPE RECEPTORS IN BROILER SMALL INTESTINE BY APPLICATION OF SEROTONIN AND ITS AGONISTS AND ANTAGONISTS, Veterinarski glasnik, Vol. 65, No. 1-2, pp. 51 - 61, 2011

Autori Indira Mujezinović, Vitomir Ćupić, Ahmed Smajlović i Mehmed Muminović
Godina 2011
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 65
Broj 1-2
Strana od 51
Strana do 61

REZIDUE NITROFURANA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA

A. Smajlović, I. Mujezinović, V. Ćupić, M. Muminović, REZIDUE NITROFURANA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA, Veterinarski glasnik, Vol. 65, No. 3-4, pp. 215 - 222, 2011

Autori Ahmed Smajlović, Indira Mujezinović, Vitomir Ćupić i Mehmed Muminović
Godina 2011
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 65
Broj 3-4
Strana od 215
Strana do 222

IDENTIFICATION OF HISTAMINE (H1-Type) RECEPTORS IN SMALL INTESTINE OF BROILERS BY APPLICATION OF HISTAMINE AND SOME OF ITS AGONISTS AND ANTAGONISTS

I. Mujezinović, V. Ćupić, A. Smajlović, M. Muminović, IDENTIFICATION OF HISTAMINE (H1-Type) RECEPTORS IN SMALL INTESTINE OF BROILERS BY APPLICATION OF HISTAMINE AND SOME OF ITS AGONISTS AND ANTAGONISTS, Veterinarski glasnik, Vol. 64, No. 3-4, pp. 169 - 176, 2010

Autori Indira Mujezinović, Vitomir Ćupić, Ahmed Smajlović i Mehmed Muminović
Godina 2010
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 64
Broj 3-4
Strana od 169
Strana do 176

TROVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TEŠKIM METALIMA

R. Velev, N. Krleska, V. Ćupić, TROVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TEŠKIM METALIMA, Veterinarski glasnik, Vol. 63, No. 5-6, pp. 393 - 405, 2009

Autori Romel Velev, Nataša-Veleva Krleska i Vitomir Ćupić
Godina 2009
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 393
Strana do 405

ZNAČAJ ISPITIVANJA LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI

S. Kobal, V. Ćupić, ZNAČAJ ISPITIVANJA LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI, Veterinarski glasnik, Vol. 61, No. 5-6, pp. 325 - 335, 2008

Autori Silvestra Kobal i Vitomir Ćupić
Godina 2008
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 61
Broj 5-6
Strana od 325
Strana do 335

NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO ZNAČAJAN FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI HRANE

V. Ćupić, S. Dobrić, D. Trailović, S. Kobal, NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO ZNAČAJAN FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI HRANE, Veterinarski žurnal Republike Srpske, Vol. 7, No. 2, pp. 101 - 106, 2007

Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Silvestra Kobal
Godina 2007
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Volumen 7
Broj 2
Strana od 101
Strana do 106

NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI: OPASNOST PO ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I LJUDI.

V. Ćupić, D. Trailović, S. Dobrić, S. Kobal, NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI: OPASNOST PO ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I LJUDI., Savremena poljoprivreda, Vol. 63, No. 3-4, pp. 64 - 70, 2006

Autori Vitomir Ćupić, Dragiša Trailović, Silva Dobrić i Silvestra Kobal
Godina 2006
Časopis Savremena poljoprivreda
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 64
Strana do 70

MOGUĆNOST PRIMENE DODICIN-HIDROHLORIDA U PREVENIRANJU MASTITISA KOD KRAVA

S. Joksović, V. Ćupić, V. Katić, MOGUĆNOST PRIMENE DODICIN-HIDROHLORIDA U PREVENIRANJU MASTITISA KOD KRAVA, Veterinarski glasnik, Vol. 60, No. 3-4, pp. 207 - 221, 2006

Autori Svetlana Joksović, Vitomir Ćupić i Vera Katić
Godina 2006
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 60
Broj 3-4
Strana od 207
Strana do 221

SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA I JATROGENA PATOLOGIJA

D. Trailović, V. Ćupić, SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA I JATROGENA PATOLOGIJA, Veterinarski glasnik, Vol. 69, No. 1-2, pp. 15 - 28, 2005

Autori Dragiša Trailović i Vitomir Ćupić
Godina 2005
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 15
Strana do 28

SAVREMENI PRAVCI RAZVOJA I UPOTREBE ANTIMIKROBNIH LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI

V. Ćupić, S. Dobrić, D. Trailović, Z. Pejčić, SAVREMENI PRAVCI RAZVOJA I UPOTREBE ANTIMIKROBNIH LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI, Veterinarski glasnik, Vol. 8, No. 5-6, pp. 569 - 573, 2004

Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Zorica Pejčić
Godina 2004
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 8
Broj 5-6
Strana od 569
Strana do 573

PROTIMIKROBNA ZDRAVILA NJIHOVA RACIONALNA UPORABA IN RAZVOJ

V. Ćupić, S. Dobrić, PROTIMIKROBNA ZDRAVILA NJIHOVA RACIONALNA UPORABA IN RAZVOJ, Veterinarske novice, Vol. 29, No. 3, pp. 127 - 134, 2003

Autori Vitomir Ćupić i Silva Dobrić
Godina 2003
Časopis Veterinarske novice
Volumen 29
Broj 3
Strana od 127
Strana do 134

SADAŠNJE STANJE I PERSPEKTIVE U RAZVOJU NOVIH ANTIMIKROBNIH LEKOVA

V. Ćupić, S. Dobrić, SADAŠNJE STANJE I PERSPEKTIVE U RAZVOJU NOVIH ANTIMIKROBNIH LEKOVA, Veterinarski žurnal Republike Srpske, Vol. 2, No. 1-2, pp. 36 - 42, 2002

Autori Vitomir Ćupić i Silva Dobrić
Godina 2002
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Volumen 2
Broj 1-2
Strana od 36
Strana do 42

GASTROTOXIC EFFECTS OF NIMESULIDE IN RATS: HISTOPATHOLOCICAL ANALYSIS

V. Jaćević, S. Dobrić, Z. Milovanović, D. Bokonjić, R. Velev, V. Ćupić, GASTROTOXIC EFFECTS OF NIMESULIDE IN RATS: HISTOPATHOLOCICAL ANALYSIS, Archive of Oncology, Vol. 10, No. 3, pp. 115 - 118, 2002

Autori Vesna Jaćević, Silva Dobrić, Zoran Milovanović, Dubravko Bokonjić, Romel Velev i Vitomir Ćupić
Godina 2002
Časopis Archive of Oncology
Volumen 10
Broj 3
Strana od 115
Strana do 118

Novi nesteroidni antiinflamatorni lekovi u veterinarskoj praksi

M. Jezdimirović, Z. Pejčić, V. Ćupić, Z. Novaković, Novi nesteroidni antiinflamatorni lekovi u veterinarskoj praksi, Veterinarski glasnik, Vol. 53, No. 3-4, pp. 135 - 145, 1999

Autori Milanka Jezdimirović, Zorica Pejčić, Vitomir Ćupić i Zorica Novaković
Godina 1999
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 53
Broj 3-4
Strana od 135
Strana do 145

NOVI NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI U VETERINARSKOJ PRAKSI

M. Jezdimirović, Z. Pejčić, V. Ćupić, Z. Novaković, NOVI NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI U VETERINARSKOJ PRAKSI, Veterinarski glasnik, Vol. 53, No. 3-4, pp. 101 - 106, 1999

Autori Milanka Jezdimirović, Zorica Pejčić, Vitomir Ćupić i Zorica Novaković
Godina 1999
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 53
Broj 3-4
Strana od 101
Strana do 106

THE SIGNIFICANCE OF NEUROTRANSMITTERS IN THE REGULATION OF IMMUNE PROCESSES

V. Ćupić, THE SIGNIFICANCE OF NEUROTRANSMITTERS IN THE REGULATION OF IMMUNE PROCESSES, Acta biologica iugoslavica - serija C: Physiologica et pharmacologica acta, Vol. 34, No. 3, pp. 531 - 544, 1998

Autori Vitomir Ćupić
Godina 1998
Časopis Acta biologica iugoslavica - serija C: Physiologica et pharmacologica acta
Volumen 34
Broj 3
Strana od 531
Strana do 544

PESTICIDI KAO UZROČNICI EPIDEMIJSKIH TROVANJA

V. Ćupić, PESTICIDI KAO UZROČNICI EPIDEMIJSKIH TROVANJA, Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 6, No. 3, pp. 667 - 674, 1998

Autori Vitomir Ćupić
Godina 1998
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 6
Broj 3
Strana od 667
Strana do 674

BIORASPOLOŽIVOST I BIOEKVIVALENCIJA LEKOVA

V. Ćupić, Z. Pejčić, S. Dobrić, BIORASPOLOŽIVOST I BIOEKVIVALENCIJA LEKOVA, Veterinarski glasnik, Vol. 52, No. 3-4, pp. 165 - 174, 1998

Autori Vitomir Ćupić, Zorica Pejčić i Silva Dobrić
Godina 1998
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 52
Broj 3-4
Strana od 165
Strana do 174

Uticaj uskraćivanja vode za piće na neke biohemijske parametre krvi u pacova tretiranih neomicinom

M. Jezdimirović, P. Milosavljević, V. Ćupić, S. Trailović, D. Đurđević, Uticaj uskraćivanja vode za piće na neke biohemijske parametre krvi u pacova tretiranih neomicinom, Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 6, No. 3, pp. 285 - 285, 1998

Autori Milanka Jezdimirović, Petar Milosavljević, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i D. Đurđević
Godina 1998
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 6
Broj 3
Strana od 285
Strana do 285

UTICAJ JOHIMBINA NA BIHEVIORALNI EFEKT AMITRAZA

V. Ćupić, S. Dobrić, D. Bokonjić, M. Jezdimirović, D. Jeremić, UTICAJ JOHIMBINA NA BIHEVIORALNI EFEKT AMITRAZA, Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 6, No. 3, pp. 277 - 279, 1998

Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dubravko Bokonjić, Milanka Jezdimirović i Dragan Jeremić
Godina 1998
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 6
Broj 3
Strana od 277
Strana do 279

UTICAJ JOHIMBINA NA BIHEVIORALNI EFEKT AMITRAZA

V. Ćupić, UTICAJ JOHIMBINA NA BIHEVIORALNI EFEKT AMITRAZA, Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 6, No. 3, pp. 277 - 279, 1998

Autori Vitomir Ćupić
Godina 1998
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 6
Broj 3
Strana od 277
Strana do 279

IMUNOMODULACIJA POD DEJSTVOM LEKOVA

V. Ćupić, IMUNOMODULACIJA POD DEJSTVOM LEKOVA, Veterinarski glasnik, Vol. 52, No. 1-2, pp. 57 - 69, 1998

Autori Vitomir Ćupić
Godina 1998
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 52
Broj 1-2
Strana od 57
Strana do 69

ALFA-2-ADRENERGIČKI AGONISTI I ANTAGONISTI U VETERINARSKOJ MEDICINI

V. Ćupić, ALFA-2-ADRENERGIČKI AGONISTI I ANTAGONISTI U VETERINARSKOJ MEDICINI, Veterinarski glasnik, Vol. 51, No. 9-10, pp. 463 - 471, 1997

Autori Vitomir Ćupić
Godina 1997
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 51
Broj 9-10
Strana od 463
Strana do 471

OPIOIDI I NJIHOVE KOMBINACIJE SA DRUGIM LEKOVIMA U VETERINARSKOJ ANESTEZIJI

V. Ćupić, OPIOIDI I NJIHOVE KOMBINACIJE SA DRUGIM LEKOVIMA U VETERINARSKOJ ANESTEZIJI, Veterinarski glasnik, Vol. 51, No. 11-12, pp. 589 - 599, 1997

Autori Vitomir Ćupić
Godina 1997
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 51
Broj 11-12
Strana od 589
Strana do 599

L-ARGININE-NO SYSTEM AND THE HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN THE RATS

V. Ćupić, A. Rauški, V. Varagić, L-ARGININE-NO SYSTEM AND THE HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN THE RATS, Acta biologica iugoslavica - serija C: Physiologica et pharmacologica acta, Vol. 32, No. 3, pp. 183 - 187, 1996

Autori Vitomir Ćupić, Aleksandra Rauški i Vladislav V.M. Varagić
Godina 1996
Časopis Acta biologica iugoslavica - serija C: Physiologica et pharmacologica acta
Volumen 32
Broj 3
Strana od 183
Strana do 187

Farmakoterapija oboljenja gastrointestinalnog trakta prasadi

M. Jezdimirović, V. Ćupić, S. Trailović, M. Milovanović, Farmakoterapija oboljenja gastrointestinalnog trakta prasadi, Veterinarski glasnik, Vol. 50, No. 1-2, pp. 33 - 39, 1996

Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i Mirjana Milovanović
Godina 1996
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 50
Broj 1-2
Strana od 33
Strana do 39

NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI U VETERINARSKOJ MEDICINI

M. Jezdimirović, V. Varagić, V. Ćupić, Z. Jeftić, NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI U VETERINARSKOJ MEDICINI, Veterinarski glasnik, Vol. 50, No. 9-10, pp. 679 - 687, 1996

Autori Milanka Jezdimirović, Vladislav V.M. Varagić, Vitomir Ćupić i Zorica Jeftić
Godina 1996
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 50
Broj 9-10
Strana od 679
Strana do 687

FARMAKOTERAPIJA METABOLIČKIH BOLESTI PREŽIVARA, S POSEBNIM OSVRTOM NA POSTPARTALNU PAREZU

M. Jezdimirović, V. Ćupić, V. Varagić, FARMAKOTERAPIJA METABOLIČKIH BOLESTI PREŽIVARA, S POSEBNIM OSVRTOM NA POSTPARTALNU PAREZU, Veterinarski glasnik, Vol. 49, No. 11-12, pp. 715 - 721, 1995

Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Vladislav V.M. Varagić
Godina 1995
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 49
Broj 11-12
Strana od 715
Strana do 721

Kombinovanje antimikrobnih lekova II - klinički značaj

V. Ćupić, M. Jezdimirović, V. Varagić, Kombinovanje antimikrobnih lekova II - klinički značaj, Veterinarski glasnik, Vol. 49, pp. 305 - 310, 1995

Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i V. M. Varagić
Godina 1995
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 49
Strana od 305
Strana do 310

KOMBINOVANJE ANTIMIKROBNIH LEKOVA”. II KLINIČKI ZNAČAJ

V. Ćupić, M. Jezdimirović, V. Varagić, KOMBINOVANJE ANTIMIKROBNIH LEKOVA”. II KLINIČKI ZNAČAJ, Veterinarski glasnik, Vol. 49, No. 5-6, pp. 305 - 310, 1995

Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Vladislav V.M. Varagić
Godina 1995
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 49
Broj 5-6
Strana od 305
Strana do 310

KOMBINOVANJE ANTIMIKROBNIH LEKOVA I MEHANIZMI INTERAKCIJE

V. Ćupić, M. Jezdimirović, V. Varagić, KOMBINOVANJE ANTIMIKROBNIH LEKOVA I MEHANIZMI INTERAKCIJE, Veterinarski glasnik, Vol. 49, No. 3-4, pp. 247 - 251, 1995

Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Vladislav V.M. Varagić
Godina 1995
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 49
Broj 3-4
Strana od 247
Strana do 251

FARMAKOPROFILAKSA POSTPARTALNE PAREZE KRAVA.

V. Ćupić, M. Jezdimirović, FARMAKOPROFILAKSA POSTPARTALNE PAREZE KRAVA., Veterinarski glasnik, Vol. 49, No. 9-10, pp. 589 - 593, 1995

Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Godina 1995
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 49
Broj 9-10
Strana od 589
Strana do 593

THE EFFECT OF TABUN AND SOMAN ON THE RATE GASTROINTESTINAL PASSAGE IN MICE

D. Živanov, V. Ćupić, M. Jezdimirović, THE EFFECT OF TABUN AND SOMAN ON THE RATE GASTROINTESTINAL PASSAGE IN MICE, Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 2, No. 2, pp. 463 - 464, 1994

Autori Dragoljub Živanov, Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Godina 1994
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 2
Broj 2
Strana od 463
Strana do 464

THE EFFECT OF ANTICHOLINERGICS AND OXIMES ON THE RATE OF GASTROINTESTINAL PASSAGE IN MICE

V. Ćupić, D. Živanov, M. Jezdimirović, THE EFFECT OF ANTICHOLINERGICS AND OXIMES ON THE RATE OF GASTROINTESTINAL PASSAGE IN MICE, Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 2, No. 2, pp. 461 - 462, 1994

Autori Vitomir Ćupić, Dragoljub Živanov i Milanka Jezdimirović
Godina 1994
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 2
Broj 2
Strana od 461
Strana do 462

The effect of tabun and soman on the rate gastrointestinal passage in mice

V. Ćupić, M. Jezdimirović, D. Živanov, The effect of tabun and soman on the rate gastrointestinal passage in mice, Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 2, No. 2, pp. 463 - 464, 1994

Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Dragoljub Živanov
Godina 1994
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 2
Broj 2
Strana od 463
Strana do 464

Jatrogene bolesti

M. Jezdimirović, V. Ćupić, V. Varagić, Jatrogene bolesti, Veterinarski glasnik, Vol. 48, No. 9, pp. 769 - 776, 1994

Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i V. M. Varagić
Godina 1994
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 48
Broj 9
Strana od 769
Strana do 776

JATROGENE BOLESTI

M. Jezdimirović, V. Ćupić, V. Varagić, JATROGENE BOLESTI, Veterinarski glasnik, Vol. 48, No. 3-4, pp. 769 - 776, 1994

Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Vladislav V.M. Varagić
Godina 1994
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 48
Broj 3-4
Strana od 769
Strana do 776

UTICAJ DIMETOATA NA BRZINU PASAŽE CREVNOG SADRŽAJA U MIŠA.

D. Živanov, V. Ćupić, M. Jezdimirović, UTICAJ DIMETOATA NA BRZINU PASAŽE CREVNOG SADRŽAJA U MIŠA., Arhiv za farmaciju, Vol. 44, No. 1-2, pp. 304 - 305, 1994

Autori Dragoljub Živanov, Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Godina 1994
Časopis Arhiv za farmaciju
Volumen 44
Broj 1-2
Strana od 304
Strana do 305

POTENTION OF IMMUNE RESPONSIVENESS IN AGING BY STATIC MAGNETIC FIELD APPLIED TO THE BRAIN: ROLE OF THE PINEAL GLAND

B. Janković, P. Nikolić, V. Ćupić, K. Hladni, POTENTION OF IMMUNE RESPONSIVENESS IN AGING BY STATIC MAGNETIC FIELD APPLIED TO THE BRAIN: ROLE OF THE PINEAL GLAND, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 719, pp. 410 - 418, 1994

Autori Branislav Janković, Predrag Nikolić, Vitomir Ćupić i Katarina Hladni
Godina 1994
Časopis Annals of the New York Academy of Sciences
Volumen 719
Strana od 410
Strana do 418

The effect of anticholinergics and oximes on the rate of gastrointestinal passage in mice

V. Ćupić, M. Jezdimirović, The effect of anticholinergics and oximes on the rate of gastrointestinal passage in mice, Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 2, No. 2, pp. 461 - 462, 1994

Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Godina 1994
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 2
Broj 2
Strana od 461
Strana do 462

Način fiksacije i davanja lekova kod nekih vrsta laboratorijskih životinja

M. Jezdimirović, V. Ćupić, S. Trailović, Z. Nikolovski-Stefanović, D. Živanov, Đ. Stevanović, Način fiksacije i davanja lekova kod nekih vrsta laboratorijskih životinja, Veterinarski glasnik, Vol. 48, No. 1-2, pp. 71 - 77, 1994

Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Trailović, Zorica Nikolovski-Stefanović, Dragoljub Živanov i Đ. Stevanović
Godina 1994
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 48
Broj 1-2
Strana od 71
Strana do 77

IMMUNOMODULATION INDUCED BY PRETREATMENT WITH 6-HYDROXYDOPAMINE IN THE RAT.

V. Ćupić, B. Janković, IMMUNOMODULATION INDUCED BY PRETREATMENT WITH 6-HYDROXYDOPAMINE IN THE RAT., VOJNOSANITETSKI PREGLED, Vol. 51, No. 3-4, pp. 13 - 16, 1993

Autori Vitomir Ćupić i Branislav Janković B.D.
Godina 1993
Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
Volumen 51
Broj 3-4
Strana od 13
Strana do 16

KRITIČKI OSVRT NA TERAPIJU KOLIČNIH OBOLJENJA KONJA.

V. Ćupić, D. Živanov, KRITIČKI OSVRT NA TERAPIJU KOLIČNIH OBOLJENJA KONJA., Veterinarski glasnik, Vol. 47, No. 3-4, pp. 129 - 133, 1993

Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Godina 1993
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 47
Broj 3-4
Strana od 129
Strana do 133

EFFECT OF DECONTAMINATION AND PARENTERAL THERAPY WITH PAM-2CL AND HI-6 ON SURVIVAL RATE AND CHOLINESTERAZE ACTIVITY IN RATS PERCUTANEOUSLY POISONED BY VX AND SOMAN.

D. Knežević, V. Tadić, V. Ćupić, EFFECT OF DECONTAMINATION AND PARENTERAL THERAPY WITH PAM-2CL AND HI-6 ON SURVIVAL RATE AND CHOLINESTERAZE ACTIVITY IN RATS PERCUTANEOUSLY POISONED BY VX AND SOMAN., Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism, Vol. 1, No. 3, pp. 179 - 188, 1993

Autori Dragan Knežević, Vladimir Tadić i Vitomir Ćupić
Godina 1993
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Volumen 1
Broj 3
Strana od 179
Strana do 188

CRITERIA FOR FAST EVALUATION OF RADIONUCLIDE CONTAINTS IN MEAT.

G. Đurić, Ž. Ćupić, D. Popović, Š. Miodrag, V. Ćupić, CRITERIA FOR FAST EVALUATION OF RADIONUCLIDE CONTAINTS IN MEAT., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 41, No. 5-6, pp. 329 - 334, 1991

Autori Gordana Đurić, Željko Ćupić, Dragana Popović, Šmelcerović Miodrag i Vitomir Ćupić
Godina 1991
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 41
Broj 5-6
Strana od 329
Strana do 334

SUPPRESSION OF THYMOCYTE PROLIFERATION BY COCCIDIOSTATIC SALINOMYCIN AND DERIVATIVES OF PENICILLIN.

S. Dimitrijević, N. Pujić, V. Ćupić, B. Dimitrijević, K. Savovski, SUPPRESSION OF THYMOCYTE PROLIFERATION BY COCCIDIOSTATIC SALINOMYCIN AND DERIVATIVES OF PENICILLIN., ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, Vol. 42, No. 5-6, pp. 291 - 298, 1990

Autori Sanda Dimitrijević, Natalija Pujić, Vitomir Ćupić, Bogomir Dimitrijević i Kiril Savovski
Godina 1990
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Volumen 42
Broj 5-6
Strana od 291
Strana do 298

SPOREDNA I NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA.

V. Ćupić, D. Živanov, SPOREDNA I NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA., Veterinarski glasnik, Vol. 46, No. 3-4, pp. 513 - 516, 1990

Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Godina 1990
Časopis Veterinarski glasnik
Volumen 46
Broj 3-4
Strana od 513
Strana do 516